vefmæling nat.is,
FERÐAVÍSIR
ALLT UM ÍSLAND
Rútuáætlanir

Á eigin vegum
Ferjuáætlanir
Flugáætlanir
Gisting
Tjaldstæði
Fjallaskálar
Sundstaðir
Skipulagðar ferðir
Skoðunarvert
Þjóðgarðar

Menning & saga

Gönguleiðir
Söfn og gallerí
Kirkjur
Ferðakort
Myndir
Meira um Ísland
Upplýsingamiðst.

Golf
Stangveiði
Skotveiði

nat.is
nat.is 16 ára

Vefmæling
Síminn

Modernus.is

Ferða-könun


VEFMÆLING
nat.is

.
 


Um einmilljónirheimsóknir á ári (Number of visits)
5-6 milljóna síður skoðaðar (
Pages)
Hér er um er að ræða stærsta gagnagrunninn um íslenska ferðaþjónustu sem til er í dag og er uppfærður daglega. Á nat.is er meira efni en á öllum vefsetrum sem fjalla um islenska ferðaþjónustu samanlagt!!!,

Hlekkir (links) um 3000 við  fyrirtæki sem tengjast nat.is
sjá t.d National Geogrpic, Wikipedia, Lonelyplanet og fjölda ferðaskristofa um allan heim!!

Þjónustu- og upplýsingavefurinn nat.is er frjálst og óháð framtak einstaklinga, sem eru ekki tengdir öðrum
rekstri en þjónustu við fyrirtæki, sem vilja koma rekstri sínum á framfæri á honum.  Markmið þessa framtaks er að veita ferðamönnum sem ítarlegastar upplýsingar um Ísland og sem víðtækastra möguleika til bókunar beint til birgja
!!!!

hvar er þitt fyrirtæki!!!

VEFMÆLING
2016
Janúar - Desember

 

 
Month Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
Jan 2016 43272 78937 525364 2817987 115.71 GB
Feb 2016 40727 77166 484092 2838514 113.42 GB
Mar 2016 44709 82642 497572 3063441 119.70 GB
Apr 2016 43292 83605 496056 3017860 119.12 GB
May 2016 47484 93400 508245 3369306 139.90 GB
Jun 2016 51949 99863 516011 3748637 160.49 GB
Jul 2016 60307 122077 546181 4458299 187.87 GB
Aug 2016 54611 107478 513547 3766411 162.11 GB
Sep 2016 41064 88070 424122 2284613 95.70 GB
Oct 2016 39765 97063 423146 1865987 78.79 GB
Nov 2016 37622 95031 418064 1773914 75.53 GB
Dec 2016 36657 97550 507311 1787242 75.29 GB
Total 541459 1122882 5859711 34792211 1443.65 GB


VEFMÆLING

2015
Janúar - Desember
Unique visitors: 85562Number of visits: 118189Pages: 427010Hits: 2959040Bandwidth: 112.04 GB Unique visitors: 53032Number of visits: 81894Pages: 377931Hits: 2509955Bandwidth: 91.92 GB Unique visitors: 43406Number of visits: 76073Pages: 429005Hits: 2881295Bandwidth: 107.48 GB Unique visitors: 42684Number of visits: 74131Pages: 428785Hits: 2797057Bandwidth: 105.17 GB Unique visitors: 48937Number of visits: 85842Pages: 451338Hits: 3345366Bandwidth: 132.51 GB Unique visitors: 52898Number of visits: 96151Pages: 498647Hits: 3832866Bandwidth: 161.50 GB Unique visitors: 58712Number of visits: 110220Pages: 629545Hits: 4332406Bandwidth: 176.25 GB Unique visitors: 50272Number of visits: 93606Pages: 477512Hits: 3258885Bandwidth: 132.65 GB Unique visitors: 36648Number of visits: 68749Pages: 369904Hits: 2003834Bandwidth: 80.92 GB Unique visitors: 33034Number of visits: 64195Pages: 405924Hits: 1763336Bandwidth: 69.10 GB Unique visitors: 30778Number of visits: 59265Pages: 394234Hits: 1693746Bandwidth: 66.33 GB Unique visitors: 30062Number of visits: 56374Pages: 356295Hits: 1638036Bandwidth: 65.93 GB  
Jan
2015
Feb
2015
Mar
2015
Apr
2015
May
2015
Jun
2015
Jul
2015
Aug
2015
Sep
2015
Oct
2015
Nov
2015
Dec
2015
 
MonthUnique visitorsNumber of visitsPagesHitsBandwidth
Jan 2015855621181894270102959040112.04 GB
Feb 20155303281894377931250995591.92 GB
Mar 201543406760734290052881295107.48 GB
Apr 201542684741314287852797057105.17 GB
May 201548937858424513383345366132.51 GB
Jun 201552898961514986473832866161.50 GB
Jul 2015578151083136200964253699173.10 GB
Aug 201550272936064775123258885132.65 GB
Sep 20153607267534364477197006079.61 GB
Oct 20153303464195405924176333669.10 GB
Nov 20153077859265394234169374666.33 GB
Dec 20153006256374356295163803665.93 GB
Total5660259846895246130330158221301.79 GB

VEFMÆLING
2014
Janúar - Desember

 
  Unique visitors: 46609Number of visits: 79710Pages: 376969Hits: 2797963Bandwidth: 111.65 GB Unique visitors: 43559Number of visits: 73954Pages: 307719Hits: 2501743Bandwidth: 100.98 GB Unique visitors: 47873Number of visits: 87133Pages: 373092Hits: 2783995Bandwidth: 111.41 GB Unique visitors: 46550Number of visits: 84856Pages: 350730Hits: 2834562Bandwidth: 112.32 GB Unique visitors: 50800Number of visits: 94225Pages: 376381Hits: 3334433Bandwidth: 130.71 GB Unique visitors: 55676Number of visits: 101038Pages: 443697Hits: 4133477Bandwidth: 155.91 GB Unique visitors: 61644Number of visits: 116002Pages: 490806Hits: 4527514Bandwidth: 169.08 GB Unique visitors: 57018Number of visits: 102446Pages: 521095Hits: 3790878Bandwidth: 137.60 GB Unique visitors: 39845Number of visits: 72010Pages: 372968Hits: 2172073Bandwidth: 75.22 GB Unique visitors: 35540Number of visits: 64300Pages: 340741Hits: 1806709Bandwidth: 63.65 GB Unique visitors: 34523Number of visits: 69077Pages: 404012Hits: 1891825Bandwidth: 66.46 GB Unique visitors: 31168Number of visits: 61470Pages: 333965Hits: 1687165Bandwidth: 60.81 GB
 Jan
2014
Feb
2014
Mar
2014
Apr
2014
May
2014
Jun
2014
Jul
2014
Aug
2014
Sep
2014
Oct
2014
Nov
2014
Dec
2014
Month Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
Jan 2014 46609 79710 376969 2797963 111.65 GB
Feb 2014 43559 73954 307719 2501743 100.98 GB
Mar 2014 47873 87133 373092 2783995 111.41 GB
Apr 2014 46550 84856 350730 2834562 112.32 GB
May 2014 50800 94225 376381 3334433 130.71 GB
Jun 2014 55676 101038 443697 4133477 155.91 GB
Jul 2014 61644 116002 490806 4527514 169.08 GB
Aug 2014 55903 100390 514015 3729284 135.37 GB
Sep 201439138706803684432136654 73.99 GB
Oct 201435540643003407411806709 63.65 GB
Nov 201434523690774040121891825 66.46 GB
Dec 20143116861470333965168716560.81 GB
Total55080510062214692175342623371295.82 GB

2013
Janúar - Desember
 
Unique visitors: 44697Number of visits: 66633Pages: 197127Hits: 2459667Bandwidth: 86.07 GB Unique visitors: 35768Number of visits: 54260Pages: 154246Hits: 2140143Bandwidth: 76.28 GB Unique visitors: 39999Number of visits: 62086Pages: 189685Hits: 2390075Bandwidth: 86.49 GB Unique visitors: 37905Number of visits: 58785Pages: 172719Hits: 2320617Bandwidth: 86.48 GB Unique visitors: 44054Number of visits: 68841Pages: 203524Hits: 2803263Bandwidth: 108.47 GB Unique visitors: 44241Number of visits: 72401Pages: 238797Hits: 3103142Bandwidth: 123.33 GB Unique visitors: 49579Number of visits: 83140Pages: 249012Hits: 3395084Bandwidth: 134.00 GB Unique visitors: 41701Number of visits: 68011Pages: 203483Hits: 2472456Bandwidth: 97.54 GB Unique visitors: 32526Number of visits: 50907Pages: 126448Hits: 1600245Bandwidth: 61.45 GB Unique visitors: 32354Number of visits: 49221Pages: 124578Hits: 1528484Bandwidth: 58.58 GB Unique visitors: 33328Number of visits: 57493Pages: 236304Hits: 1597382Bandwidth: 59.80 GB Unique visitors: 33986Number of visits: 58394Pages: 299052Hits: 1656295Bandwidth: 61.70 GB
Jan
2013
Feb
2013
Mar
2013
Apr
2013
May
2013
Jun
2013
Jul
2013
Aug
2013
Sep
2013
Oct
2013
Nov
2013
Dec
2013
Month Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
Jan 2013 44697 66633 197127 2459667 86.07 GB
Feb 2013 35768 54260 154246 2140143 76.28 GB
Mar 2013 39999 62086 189685 2390075 86.49 GB
Apr 2013 37905 58785 172719 2320617 86.48 GB
May 2013 44054 68841 203524 2803263 108.47 GB
Jun 2013 44241 72401 238797 3103142 123.33 GB
Jul 2013 49579 83140 249012 3395084 134.00 GB
Aug 2013 41701 68011 203483 2472456 97.54 GB
Sep 2013 32526 50907 126448 1600245 61.45 GB
Oct 2013 32354 49221 124578 1528484 58.58 GB
Nov 2013 33328 57493 236304 1597382 59.80 GB
Dec 2013 33986 58394 299052 1656295 61.70 GB
Total 470138 750172 2394975 27466853 1040.19 GB

2012
Janúar - Desember

 
  Unique visitors: 38779Number of visits: 57363Pages: 172404Hits: 2234620Bandwidth: 33.81 GB Unique visitors: 38420Number of visits: 57422Pages: 168793Hits: 2301343Bandwidth: 35.20 GB Unique visitors: 41833Number of visits: 62623Pages: 198738Hits: 2548014Bandwidth: 38.77 GB Unique visitors: 43560Number of visits: 65469Pages: 224887Hits: 2731819Bandwidth: 42.93 GB Unique visitors: 48948Number of visits: 76239Pages: 264568Hits: 3209508Bandwidth: 67.89 GB Unique visitors: 54922Number of visits: 89320Pages: 315324Hits: 3935800Bandwidth: 103.21 GB Unique visitors: 63164Number of visits: 106607Pages: 326927Hits: 4521086Bandwidth: 122.77 GB Unique visitors: 48725Number of visits: 79129Pages: 219476Hits: 2990357Bandwidth: 82.24 GB Unique visitors: 35218Number of visits: 53236Pages: 127952Hits: 1712351Bandwidth: 46.94 GB Unique visitors: 35043Number of visits: 53382Pages: 140501Hits: 1684938Bandwidth: 47.99 GB Unique visitors: 31082Number of visits: 46435Pages: 124504Hits: 1441964Bandwidth: 44.69 GB Unique visitors: 29624Number of visits: 43404Pages: 107279Hits: 1391500Bandwidth: 47.62 GB  
  Jan
2012
Feb
2012
Mar
2012
Apr
2012
May
2012
Jun
2012
Jul
2012
Aug
2012
Sep
2012
Oct
2012
Nov
2012
Dec
2012
 
Month Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
Jan 2012 38779 57363 172404 2234620 33.81 GB
Feb 2012 38420 57422 168793 2301343 35.20 GB
Mar 2012 41833 62623 198738 2548014 38.77 GB
Apr 2012 43560 65469 224887 2731819 42.93 GB
May 2012 48948 76239 264568 3209508 67.89 GB
Jun 2012 54922 89320 315324 3935800 103.21 GB
Jul 2012 63164 106607 326927 4521086 122.77 GB
Aug 2012 48725 79129 219476 2990357 82.24 GB
Sep 2012 35218 53236 127952 1712351 46.94 GB
Oct 2012 35043 53382 140501 1684938 47.99 GB
Nov 2012 31082 46435 124504 1441964 44.69 GB
Dec 2012 29624 43404 107279 1391500 47.62 GB
Total 509318 790629 2391353 30703300 714.07 GB


.
Þeir, sem hafa áhuga á að auglýsa hjá okkur, ættu að senda okkur línu á nat@nat.is  eða hafa samband í  síma 898-0355.
.

TIL BAKA          Nat.is - pósthólf 8593, 108 Reykjavik- sími: 898-0355 - nat@nat.is- um okkur - heimildir          HEIM